Топлообменни ризи Печат
 Топлообменните  ризи са предназначени  за контрол на температурата
 в съда чрез коригиране на потока  на охлаждане (отопление).
Дебитът може да се контролира от различни клапани, управлявана ръчно или
автоматично от  температурен контролер.

Tехническите характеристики и спецификации на топлобменните ризи:

     * Минимална дебелина на мантела под топлообменната риза - 2.0 mm;
     * Допустимо налягане в топлообменната риза - 5 bar.  max;
     * Допустимо работно налягане - 3 bar max.;
     * Студоносител: вода, гликол;
     * Фитинги за вход/изход  1", външна резба;

При определяне на размера и формата на
топлообменната риза,
следните фактори трябва да се спазват:


    
* Типа на резервоара;
     * Размери (диаметър, капацитет);
     * Желаната позиция на охлаждане ;
     * Желаната система за проектиране;
     * Препоръчителната  област на приложение;

Топлообменни ризи тип J1

* разположени над люка за
   разтоварване;

* обхващат целия резервоар 
   по обиколката му;
* връзките за вход и изход са
   разположени на гърба на
   резервоара;
Топлообменни ризи тип J2

* разположени зад люка за
   разтоварване;
* обхващат 3/4 от резервоар
   по обиколката му;
* връзките за вход и изход
  са разположени на гърба
  на резервоара;
 Топлообменни ризи тип J3
* разположени на гърба на 
   резервоара;
* връзките за вход и изход
  са разположени на гърба 
  на резервоара;