Новини

  but 2

 
Hалично оборудване на склад.

Продължава...
 

Оборудване за малки винарски изби - дистрибутори.

vineyards

Каталог

Продължава...
 
Продукти Инсталации за преработка на етерично-маслени суровини Дестилационни инсталации Принципна схема, типове съоръжения, автоматизация
Принципна схема, типове съоръжения, автоматизация
Предишна Следваща
   Дестилацията е процес на разделяне на течни смеси, състоящи се от летливи компоненти, и се основава на различния им парен натиск. Под техника на дестилация се разбира изпаряване на течност в един апарат, кондензация на парите и охлаждане на кондензата в друг и събиране на получената течност (дестилат) в трети. Дестилацията е метод, приоритетен за извличане на етерични масла от цветни и тревни култури. Като такъв той отговаря на основните изисквания за добиване на етерични масла.

» Запазване на качеството на продукта, тоест на състава му такъв какъвто е в суровината;
» Бързо и лесно извличане на ароматичните вещества с минимални загуби;
» Най-ниска себестойност на продукта в сравнение с другите възможни и равностойни по добив методи;
» Използване на проста апаратура;

   Детайлното познаване на процеса на добив на етерични масла и приетата технология позволява автоматизирането му чрез използване на датчици за температура и налягане, управляеми вентили за вода и пара, помпи с честотно регулиране на оборотите и пр. използват се зависимостите между температурите в различните фази на процеса и количествата подавана пара, вода, кондензат. Важно условие е спазване параметрите на използваните енергоизточници – пара и вода и оттам автоматично регулиране.
   Суровините за добив на етерични масла придобиват оптимални характеристики в сравнително ограничен период от време и то силно зависи от метеорологичните условия. Същевременно не се препоръчва съхранение продължително време поради рязко снижаване на качеството им. Кампанията по преработка на суровината е характерна с по-малки количества вначалото и в края и с по-големи количества в разгара си. По тази причина всяка инсталация е окомплектована със съоръжения покриващи максимални моменти на подаване на суровина, но и с такива които се зареждат по-малки количества. Това е от изключителна важност както за енергийната ефективност, така и за качеството на добиваните масла, което също зависи от съотношението размер на съоръжението отнесено към зареденото количество суровина.

   Принципна технологична схема може да видите по-долу, както и основните апарати в дестилационната инсталация.
 


DatsoGallery By Datso.fr