Новини

  but 2

 
Hалично оборудване на склад.

Продължава...
 

Оборудване за малки винарски изби - дистрибутори.

vineyards

Каталог

Продължава...
 
Продукти Инсталации за преработка на етерично-маслени суровини Дестилационни инсталации Кохобационна колона
Кохобационна колона
Следваща
 Кохобационната колона се състои от кохобатор, загревател и охладител. След отделянето на маслото, в дестилационните води остава известен процент етерично масло, което може да бъде по форма разтворено във водата или емулгирано в нея. За намаляване на загубите на етеричното масло дестилационните води се подлагат на повторна дестилация – кохобация. Чрез нея се цели да се увеличи концентрацията на масло във водата, което ще даде възможност то да се разслои. Дестилационните води от флорентинския съд се събират в резервоар и непрекъснато се подават в непрекъснато действащ кохобатор. Това е колона с пълнеж от рашигови пръстени и е свързана със загревател и охладител. От резервоара дестилационните води постъпват в загревателя, където се загряват и отиват във горната част на колоната, където посредством перфорирана тръба се разпръскват равномерно върху рашиговите пръстени. Долната част на кохобатора се нарича изпарител. Тук има серпентина за директна пара. Водните пари и дестилата се движат в противоток. Водните пари пари влизат в контакт с етеричното масло, отдават част от топлината си, при което частично се втечняват, а етеричното масло се увлича от не втечнените водни пари. Движейки се нагоре, водните пари непрекъснато се обогатяват на етерично масло. Смесите от парите на водата с етеричното масло напускат кохобатора и се насочват към загревателя, където от тях се подгряват дестилационните води, постъпващи в колоната. Частично охладената смес постъпва в охладителя, където парите непрекъснато се втечняват и охлаждат и се стичат в разделителния съд.
 


DatsoGallery By Datso.fr