Топлообменнье рубашки Печать
Топлообменните  ризи са предназначени  за контрол на температурата
в съда чрез коригиране на потока  на охлаждане (отопление).
Дебитът може да се контролира от различни клапани, управлявана ръчно или
автоматично от  температурен контролер.

Tехническите характеристики и спецификации на топлобменните ризи:

* Минимална дебелина на мантела под топлообменната риза - 2.0 mm;
* Допустимо налягане в топлообменната риза - 5 bar.  max;
* Допустимо работно налягане - 3 bar max.;
* Студоносител: вода, гликол;
* Фитинги за вход/изход  1", външна резба;

При определяне на размера и формата на
топлообменната риза,
следните фактори трябва да се спазват:


* Типа на резервоара;
* Размери (диаметър, капацитет);
* Желаната позиция на охлаждане ;
* Желаната система за проектиране;
* Препоръчителната  област на приложение;

Топлообменни ризи тип J1

* разположени над люка за
разтоварване;
* обхващат целия резервоар 
по обиколката му;
* връзките за вход и изход са
разположени на гърба на
резервоара;
Топлообменни ризи тип J2

* разположени зад люка за
разтоварване;
* обхващат 3/4 от резервоар
по обиколката му;
* връзките за вход и изход
са разположени на гърба
на резервоара;
Топлообменни ризи тип J3
* разположени на гърба на 
резервоара;
* връзките за вход и изход
са разположени на гърба 
на резервоара;